Chromocyte - Firma Chromocyte, která krom protilátek, reagencií a instrumentace pro cytometrii a mikroskopii dodává též Aptamery - nové, menší, stabilnější a levnější alternativy k protilátkám.  Zdroj: Ice 9 Biotechnologies

Bio-Port Europe - Dodavatel eBioscience, BenderMedSystem a In Vitro Scientific. Protilátky, reagencie, laboratorní plast a sklo.

StemCell Technologies - Dodavatel zařízení a protilátek pro imunomagnetický sorting. Zástupce pro ČR: Scintila, s.r.o.

Serotec - Dodavatel protilátek. Zástupce pro ČR: EXBIO Praha, a.s.

Molecular Probes - Dodavatel protilátek. Zástupce pro ČR: East Port Praha, s.r.o.

EXBIO Praha, a.s. - Výrobce a dodavatel protilátek

Dako Cytomation - Dodavatel přístrojového vybavení a protilátek. Zástupce pro ČR: Medesa s.r.o.

Caltag Laboratories - Dodavatel protilátek. Zástupce pro ČR: Scintila, s.r.o.

Beckman Coulter - Dodavatel přístrojového vybavení a protilátek. Zástupce pro ČR: Immunotech, a.s.

Becton Dickinson - Dodavatel přístrojového vybavení a protilátek. Dodavatel pro ČR: ITA-Interact s.r.o.

Microtissues - Výrobce 3D-petriho misek pro 3D buněčnou kulturu